Learn Kinesiology

Kinesiology Tape

Kinesiology Tape เป็นศาสตร์และศิลป์ เชิงเทคนิคที่ใช้เทปผ้าฝ้ายชนิดพิเศษ แปะตามรอยกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยดูดซับความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ  เทปบำบัด นี้ จะถูกออกแบบให้มีความหนา และความยืดหยุ่นเหมือนกับผิว รวมถึงช่วยดูดซับเมื่อเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ สามารถใช้สำหรับการรักษาและป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้

ช่วยยึดหรือยืดกล้ามเนื้อ โดยปรับความตึงและทิศทางการติด รวมถึงคอยกระตุ้นสัญญาณสัมผัสของระบบประสาท ทำให้บริเวณที่ติดเทปเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เมื่อเกิดอาการตึงหรือกล้ามเนื้ออักเสบ Kinesiology Tape จะทำให้เกิดการยกขึ้นของผิวหนัง เพื่อสร้างช่องว่างสำหรับการไหลเวียนของน้ำเหลืองและเลือด ทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำเหลืองและเลือดดีขึ้น ส่งผลให้ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อลดลง

เนื่องจากศาสตร์ Kinesiology Tape นั้นค่อนข้างมีความซับซ้อน ทางทีมงาน Sporttape Thailand จึงรวบรวมวิธีการติด Kinesiology Tape ตามจุดต่างๆของร่างกาย เพื่อให้ท่านสามารถติด Kinesiology Tape ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

X