SPORTTAPE THAILAND

SPORTTAPE Workshop

เปิดลงทะเบียน

SPORTTAPE KINESIO
TAPING COURSES 2023 

2 คอร์ส

 คอร์สติดเทปพื้นฐาน
สำหรับนักวิ่ง หรือผู้ที่สนใจ
คอร์ส Advance เทคนิคขั้นสูง สำหรับนักกายภาพบำบัด สอนการวิเคราะห์แบบเชิงลึก

RUNNING101
"วิ่งจบแบบไม่เจ็บ"
(1 DAY)


📅 8 กรกฎาคม 2566 🕐8.30 – 17.30 น.
ระยะเวลาในการอบรม: 1 วันเต็ม

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 2 สินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
฿ 3,990
 • FREE SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE 1 กล่อง(มูลค่า 890.-)
 • จบครบใน 1 วัน
 • พื้นฐานในการติดเทป เพิ่มสมรรถภาพสำหรับนักวิ่ง
 • Workshop "Self-Running Sporttape Taping" ฝึกติดเทปด้วยตัวเอง
 • เจาะลึกได้ทุกคำถามกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Kinesiology Taping
สำหรับนักวิ่ง

Sporttape
Kinesio-tape for sports taping in upper and lower quadrant (2 Days)

📅 9 - 10 กรกฎาคม 2566 🕐 8.30 – 17.30 น.
ระยะเวลาในการอบรม: 2 วันเต็ม
สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 2 สินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
฿ 8,900
 • ได้รับคะแนนจากสภากายภาพบำบัด 14 PTCEU
 • หลักสูตร Workshop 2 วัน
 • FREE SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE 3 กล่อง(มูลค่า 2,670.-)
 • เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพฯ นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจเทคนิคติดเทปแบบเจาะลึก
สำหรับ
นักกายภาพบำบัด

RUNNING101
"วิ่งจบแบบไม่เจ็บ"
(1 DAY)


📅 8 กรกฎาคม 2566 🕐8.30 – 17.30 น.
ระยะเวลาในการอบรม: 1 วันเต็ม

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 2 สินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
฿ 3,990

**จำกัดเพียงคลาสละ 50 ที่นั่งเท่านั้น**
 • FREE SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE 1 กล่อง(มูลค่า 890.-)
 • จบครบใน 1 วัน
 • พื้นฐานในการติดเทป เพิ่มสมรรถภาพสำหรับนักวิ่ง
 • Workshop "Self-Running Sporttape Taping" ฝึกติดเทปด้วยตัวเอง
 • เจาะลึกได้ทุกคำถามกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Kinesiology Taping
สำหรับนักวิ่ง

Sporttape
Kinesio-tape for sports taping in upper and lower quadrant (2 Days)

📅 9 - 10 กรกฎาคม 2566 🕐 8.30 – 17.30 น.
ระยะเวลาในการอบรม: 2 วันเต็ม
สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 2 สินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
฿ 8,900

**จำกัดเพียงคลาสละ 50 ที่นั่งเท่านั้น**
 • ได้รับคะแนนจากสภากายภาพบำบัด 14 PTCEU
 • หลักสูตร Workshop 2 วัน
 • FREE SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE 3 กล่อง(มูลค่า 2,670.-)
 • เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพฯ นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจเทคนิคติดเทปแบบเจาะลึก
สำหรับ
นักกายภาพบำบัด