SPORTTAPE THAILAND


คิเนซิโอเทป
เทปพยุงกล้ามเนื้อ
คืออะไร?
Kinesiology Tape หรือ เทปพยุงกล้ามเนื้อ เทปบำบัด เทปติดกล้ามเนื้อ ซึ่งมีชื่อเรียกหลากหลาย เป็นเทปที่รักษาหรือบรรเทาอาการบาดเจ็บทางกายภาพของผู้ที่ออกกำลังกาย ไม่ว่าจะหนัก หรือเบา อาการบาดเจ็บบริเวณเข่า ไหล่ ข้อมือ ข้อเท้า เทปพยุงกล้ามเนื้อ จะเข้าไปช่วยในการลดอาการอักเสบ ซึ่งเกิดจากการยกตัวของกล้ามเนื้อ การบีบอัด ที่ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือด น้ำเหลือง
นักวิ่ง,มาราธอน, Sporttape

RUNNING

กีฬาวิ่ง

FOOTBALL

กีฬาฟุตบอล

SWIMMING

กีฬาว่ายน้ำ

CYCLING

กีฬาปั่นจักรยาน

TENNIS

กีฬาเทนนิส

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า