SPORTTAPE THAILAND

PAIN FREE RUNNING101 “วิ่งจบแบบไม่เจ็บ” (1 DAY) – Sale Page

PAIN FREE RUNNING101 “วิ่งจบแบบไม่เจ็บ” (1 DAY)

FREE SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE 1 กล่อง(มูลค่า 1890.-)

เหมาะสำหรับ: นักวิ่ง
วันอบรม: 8 กรกฎาคม 2566 8.30 – 17.30น.
ระยะเวลาในการอบรม: 1 วันเต็ม
สถานที่: ห้องประชุม ชั้น อาคาร สินทรรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ

นำโดย
กภ. นนท์ สายพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด และเจ้าของเพจ SAHAVATE (ผู้ติดตามสูงถึง 60K)

฿2,990

PAIN FREE RUNNING101 “วิ่งจบแบบไม่เจ็บ” (1 DAY)

FREE SPORTTAPE KINESIOLOGY TAPE 1 กล่อง(มูลค่า 890.-)

เหมาะสำหรับ: นักวิ่ง
วันอบรม: 8 กรกฎาคม 2566 8.30 – 17.30น.
ระยะเวลาในการอบรม: 1 วันเต็ม
สถานที่: ห้องประชุม ชั้น อาคาร สินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
Early Bird: 2,990 บาท (ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566)
Normal Price: 3,900 บาท (10 – 30 มิถุนายน)

นำโดย
กภ. นนท์ สายพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด และเจ้าของเพจ SAHAVATE (ผู้ติดตามสูงถึง 60K)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PAIN FREE RUNNING101 “วิ่งจบแบบไม่เจ็บ” (1 DAY) – Sale Page”

Your email address will not be published. Required fields are marked *